Našli sme 0 výsledky. Zobraziť výsledky

POZEMOK vo vinohradníckej oblasti v k.ú. Prietržka, okres Skalica

€ 4,575
Obľúbené
Výsledky vyhľadávania

Prehľad

  • Aktualizované dňa
  • 10 januára, 2023

Popis

MAYORITY s.r.o. ponúka na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Prietržka, okres Skalica a to pozemky:
– Parc. číslo: 1096/3, 341m2, vinica
– Parc. číslo: 1096/4, 329m2, záhrada
– Parc. číslo: 1096/5, 245m2, TTP

Pozemky sa nachádzajú vo vinohradníckej – záhradkárskej oblasti k.ú. Prietržka a predávajú v celosti. Prístup na ponúkané nehnuteľnosti nie je možný priamo z verejnej komunikácie. Na pozemkoch sa nachádzajú trávnaté porasty a kroviny.

Parc. č. 1096/3 – vinica, vo výmere 341 m2 je obklopená pozemkami, a to parc. č. 1096, 1099/3, 1094/2, 1094/4, ktorých vlastníkmi sú súkromné fyzické a právnické osoby a parc. č. 1096/5 (táto parcela je vo vlastníctve poručiteľa), – prístup na parcelu je možný iba cez okolité pozemky vo vlastníctve fyzických osôb a právnických a nie je možný priamo zo žiadnej verejnej komunikácie
Parc. č. 1096/5 – trvalý trávny porast, vo výmere 245 m2 je obklopená pozemkami, a to parc. č. 1099/3, 1096/3 (táto parcela je vo vlastníctve poručiteľa), 1094/4, 1096/2, ktorých vlastníkmi sú súkromné fyzické osoby – prístup na parcelu je možný iba cez okolité pozemky vo vlastníctve fyzických osôb a nie je možný priamo zo žiadnej verejnej komunikácie
Parc. č. 1096/4 – záhrada, vo výmere 329 m2 je obklopená pozemkami, a to parc. č. 1096/2, 1099/2, 1094/3, 1094/4, ktorých vlastníkmi sú súkromné fyzické osoby – prístup na parcelu je možný iba cez okolité pozemky vo vlastníctve fyzických osôb a nie je možný priamo zo žiadnej verejnej komunikácie

Minimálna cena celkom: 4.575,- EUR

Nehnuteľnosti nadobudne záujemca ,ktorý ponúkne najvyššiu cenu, minimálne však cenu uvedenú. Vaše ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – PRIETRŽKA“ na adresu zodpovedného makléra najneskôr do 31.07.2022:
PhDr. Jana Čáranová

realitný maklér MAYORITY s.r.o.
Jesenského 7
908 51 Holíč

Kontakt: 0902 59 53 59
e-mail.: reality@mayority.sk
www.mayority.sk

veľkomesto:
Krajina: Afganistan
Otvoriť v Mapách Google
Nehnuteľnosť Id: 30055
cena: € 4,575
Veľkosť pozemku vlastníctva: 915 m2

Porovnaj zoznamy

Porovnaj zoznamy